สื่อโฆษณารถตู้

สื่อโฆษณาติดรถตู้ ถือเป็น สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็นเป็นการย้ำเตือนภาพลักษณ์สินค้าและบริการเนื่องจาก สื่อติดรถตู้ สามารถทำงานและเคลื่อนที่ได้ในเวลาเดียวกันทั้งยังมีเส้นทางเดินรถที่หลากหลายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ ตลาด แหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ดังนั้น สื่อโฆษณารถตู้ จึงเป็นการตอบโจทย์ การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุม ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณทล ด้วยจำนวนรถที่มากกว่า 5,000 คัน
หมายเหตุ เส้นทางในการเดินรถ สามารถสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติม