ธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ สื่อโฆษณาด้าน Event, Troop, Road Show, รถแห่, ถือว่าเป็น สื่อโฆษณากลางแจ้ง ที่ตอบโจทย์ในการนำเสนอ สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ