สื่อโฆษณารถสองแถว

สื่อโฆษณาติดรถสองแถว ถือเป็น สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็น เป็นการย้ำเตือนภาพลักษณ์สินค้าและบริการเนื่องจาก สื่อติดรถสองแถว สามารถเคลื่อนที่และทำงานได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังมีเส้นทางเดินรถที่ครอบคลุมทั้งย่านธุรกิจ แหล่งชุมชนทั้งในตัวเมืองและนอกตัวเมือง ต่างอำเภอ รวมถึงครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ดังนั้น สื่อโฆษณารถสองแถวจึงเป็นการตอบโจทย์การนำเสนอสินค้า และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย กระขายทั่วประเทศ