Bus Media

สื่อโฆษณารถเมล์

สื่อโฆษณาติดรถเมล์ ถือเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็นเป็นการย้ำเตือนภาพลักษณ์สินค้าและบริการเนื่องจาก สื่อติดรถเมล์ สามารถทำงานและเคลื่อนที่ได้ในเวลาเดียวกันทั้งยังมีเส้นทางเดินรถที่หลากหลายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมือง ย่านธุรกิจตลาด แหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีจำนวนผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น สื่อโฆษณารถเมล์ จึงเป็นการตอบโจทย์การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cover all area
ครอบคุมเส้นทาง การเดินรถกว่า
100 เส้นทาง